Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
9429 d077 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamaim-me maim-me
AMORDELIRIANERVOSA
5809 ce3e 390

October 14 2014

AMORDELIRIANERVOSA
0776 ed9e 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viamefir mefir
AMORDELIRIANERVOSA
7710 f5a8 390
Reposted fromhagis hagis viaowieczkini owieczkini
AMORDELIRIANERVOSA
7710 f5a8 390
Reposted fromhagis hagis viaowieczkini owieczkini
AMORDELIRIANERVOSA
Jeśli rzeczy małe nie będą Cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą.
— Anna Przybylska
AMORDELIRIANERVOSA
2144 6285 390
Reposted fromhermina hermina viadrunkwhipster drunkwhipster
AMORDELIRIANERVOSA
9131 278c 390
Reposted frommisza misza viadrunkwhipster drunkwhipster
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
3272 7e64 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaBabson Babson
AMORDELIRIANERVOSA
Jeśli kochasz, zaangażuj się.
— Ed Sheeran
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamefir mefir
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
AMORDELIRIANERVOSA
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried (w wywiadzie dla Joy, nr 8/2014)
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakejtowa kejtowa
AMORDELIRIANERVOSA
5118 59d6 390
Reposted frombeckycue beckycue viakejtowa kejtowa
AMORDELIRIANERVOSA
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl